GELEMBUNG PELANCONGAN DOMESTIK

PULAU LANGKAWI

MERANGKUMI

 • Pergerakan rentas negeri bagi tujuan melancong ke Langkawi melalui medium pengangkutan yang dibenarkan.

AKTIVITI YANG DILARANG

 • Pergerakan bagi tujuan melancong ke kawasan yang diisytiharkan sebagai PKPD di mana-mana lokaliti sebagaimana pengumuman Kerajaan.
 • Senarai Aktiviti Yang Tidak Dibenarkan dalam SOP Am PPN Fasa 4.

ARAHAN TETAP

 • Peraturan 16 P.U. (A) 293/2021.
 • Akta 342.
 • Ordinan Darurat (Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit) (Pindaan) 2021.
 • Tertakluk kepada ketetapan yang dikeluarkan oleh MKN dan KKM.
 • Arahan dan peraturan di bawah PBT.
 • Syarat-syarat yang dikenakan oleh Badan Pengurusan Produk Pelancongan.
 • Akta Industri Pelancongan 1992 [Akta 482] dan Peraturan di bawahnya.
 • Akta Pelesenan Kenderaan Pelancongan [Akta 594]
 • Lain-lain arahan dari semasa ke semasa yang dikeluarkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan.

SOP PEMBUKAAN LANGKAWI

Tertakluk kepada ketetapan yang dikeluarkan oleh MKN, KKM dan Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia (MOTAC)
Tarikh Kemaskini: 14 September 2021

AGENSI PELANCONGAN

SENARAI AGENSI PELANCONGAN